T. 02-712-7927

F. 02-6974-1237 

E. thedibooks@naver.com 

A. 33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

공지 <닥치고 데스런 우먼스> QR코드 URL주소

더디퍼런스
조회수 9882

<닥치고 데스런 우먼스> QR코드책표지
https://youtu.be/Wx3MpUPGByY


스쿼트(P.69)
https://youtu.be/yPORyxZnzPg


런지(P.71)
https://youtu.be/aK6Pr2NRB50


데드리프트(P.73)
https://youtu.be/g7RToHagSN4


숄더프레스(P.75)
https://youtu.be/8dYJKdPaOZs


벤트오버로우(P.77)
https://youtu.be/WOT__ExmxTg


푸시업(P.79)
https://youtu.be/Ym0ZU70T9NE


크런치(P.81)
https://youtu.be/mMGCt0DPuBQ


레그레이즈(P.83)
https://youtu.be/7-MAww8n5Sg


와이드푸시업(P.89)
https://youtu.be/bp66yFzgwcY


푸시업가슴열기(P.91)
https://youtu.be/HTz79UWvx58


푸시업다리들기(P.93)
https://youtu.be/eBuLKGnRYyQ


푸시업무릎당기기(P.97)
https://youtu.be/FO4fRdWUL5U


푸시업+엉덩이세우기(P.99)
https://youtu.be/jOKQTSEZTk0


사이드&프론트레터럴레이즈(P.101)
https://youtu.be/YoB8sK4-i7Y


아놀드 프레스(P.103)
https://youtu.be/OS5h2tLg_nY


체어딥스(P.105)
https://youtu.be/Zvi74KV6480


백익스텐션(P.109)
https://youtu.be/qB2nAYBsl1k


데드로우(P.111)
https://youtu.be/8obAD2HoPwk


스윙(P.113)
https://youtu.be/totfET02vj8


굿모닝엑서사이즈(P.115)
https://youtu.be/YuVaGKk1RHA


미니에어스쿼트(P.119)
https://youtu.be/AdJ9qLGO4mw


점프스쿼트(P.121)
https://youtu.be/MzBi53lkYYc


체어런지(P.123)
https://youtu.be/8AD2szmEKPA


사이드런지(P.125)
https://youtu.be/52tlCwxoN1U


브릿지(P.127)
https://youtu.be/11WL_GkInB4


윗몸일으키키(P.131)
https://www.youtube.com/watch?v=DwioODt8f3w 


트위스트크런치(P.133)
https://www.youtube.com/watch?v=O2qF_Q3yrPQ 


크런치상태에서레그레이즈(P.135)
https://www.youtube.com/watch?v=2B1XQwrL9ik 


다리세우고크런치(P.137)
https://youtu.be/6BIqpEUU7eo


브이업(P.139)
https://www.youtube.com/watch?v=knI9ZMZSLJg 


원레그데드리프트(P.143)
https://youtu.be/-hjQua7_NN0


플랭크(P.145)
https://youtu.be/XQ_vbWUflms


죽음의운동버피테스트(P.155)
https://youtu.be/U4QLiv3dkpU더디퍼런스

대표이사  조상현    사업자등록번호  232-90-01887

주소  경기도 고양시 덕양구 큰골길 33-170 ( 구: 오금동 225-2 )  /  33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

전화  02-712-7927    팩스  02-6974-1237   이메일  thedibooks@naver.com

COPYRIGHT ⓒ thedifference Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.