T. 02-712-7927

F. 02-6974-1237 

E. thedibooks@naver.com 

A. 33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

[경제/경영] 부린이가 가장 궁금한 질문 TOP 99
[경제/경영] 나의 첫 재개발 실전 투자
[경제/경영] 부동산 투자 필승 공식
[경제/경영] 청약 맞춤 수업
[경제/경영] 서른, 나에게 투자할 때
[경제/경영] 책으로 시작하는 부동산 공부

더디퍼런스

대표이사  조상현    사업자등록번호  232-90-01887

주소  경기도 고양시 덕양구 큰골길 33-170 ( 구: 오금동 225-2 )  /  33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

전화  02-712-7927    팩스  02-6974-1237   이메일  thedibooks@naver.com

COPYRIGHT ⓒ thedifference Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.