T. 02-712-7927

F. 02-6974-1237 

E. thedibooks@naver.com 

A. 33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

[더디세계문학] 데미안
[더디세계문학] 인간 실격
[더디세계문학] 어린왕자
[더디세계문학] 사람은 무엇으로 사는가
[더디세계문학] 거울 나라의 앨리스
[더디세계문학] 이상한 나라의 앨리스
[더디세계문학] 빨간 머리 앤
[더디세계문학] 젊은 베르테르의 슬픔
[더디세계문학] 오만과 편견
[더디세계문학] 이방인
[더디세계문학] 노인과 바다
[더디세계문학] 동물농장
[더디세계문학] 위대한 개츠비

더디퍼런스

대표이사  조상현    사업자등록번호  232-90-01887

주소  경기도 고양시 덕양구 큰골길 33-170 ( 구: 오금동 225-2 )  /  33-170, Keungol-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10574, Rep. of KOREA

전화  02-712-7927    팩스  02-6974-1237   이메일  thedibooks@naver.com

COPYRIGHT ⓒ thedifference Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.